ALV 2013

De notulen van ALV van 19 juni 2013 zijn hier te lezen.