OSM’75 Atletiek & Recreatiesport is opgericht in 1975 en is aangesloten bij de Atletiekunie. Het ledenbestand van ongeveer 300 leden varieert van pupillen (vanaf 5 jaar) en junioren (vanaf 12 jaar) tot senioren (vanaf 19 jaar). 

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat iedere sporter kan sporten in een sociaal veilige sportomgeving en hechten er dan ook waarde aan daarvoor zoveel mogelijk zorg te dragen. Hierover hebben we beleid opgesteld, gedragsregels ten behoeve hiervan, en een pestprotocol.

 

Christa Vermeer en Charles Struijve zijn als vertrouwenscontactpersonen (VCPs) aangesteld. Zie contact pagina voor contactgegevens.

Aansprakelijk­heid

Als lid ben je via de AtletiekUnie verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens atletiek-gerelateerde activiteiten op plaatsen en uren die door OSM’75 Atletiek & Recreatiesport zijn vastgesteld; je bent dus tijdens de reguliere trainingen verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Fitness- en krachttraining vallen ook onder de verzekeringsdekking, zolang het trainingen zijn die vanuit OSM’75 Atletiek & Recreatiesport worden aangeboden. Als je als lid zelfstandig traint in de fitnessruimte of elders ben je dus niet verzekerd via de AtletiekUnie.

Samenwerking

Het bestuur van OSM’75 Atletiek & Recreatiesport vindt het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de accommodatie, zowel binnen als buiten, door eigen leden of huurders. Vandaar dat we de afgelopen jaren op zoek zijn gegaan naar partners om mee samen te werken. Op deze manier investeren we mee aan een gezonde leefstijl voor mensen uit Maarssen en omgeving maar kunnen we ook de contributie van onze eigen leden op een aanvaardbaar niveau houden.

Partijen waar we mee samenwerken zijn: 
SportOpvangMaarssen, Rientjes MAVO Maarssen en diverse lagere scholen. 

Ook is het mogelijk voor leden om, onder bepaalde voorwaarden, de accommodatie af te huren. Mocht u interesse hebben om ook gebruik te maken van de accommodatie, stuur dan een mail naar osm75contact@gmail.com

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 dient iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te voldoen. Ook OSM’75 Atletiek & Recreatiesport verwerkt persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de eisen van de AVG.

Hoe OSM’75 Atletiek & Recreatiesport met de persoonsgegevens van haar leden en vrijwilligers omgaat kun je lezen in onze Privacyverklaring. Heb je vragen hierover neem dan contact op via osm75avg@gmail.com.